EKOŁUDA

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka – realizujemy nowe projekty i programy.

Projekt „EKOŁUDA – z myślą o przyszłości”:

  • Rasy rodzime – lokalne rasy hodowlane;
  • Dobrostan w hodowli gęsi i owiec;
  • Fotowoltaika – energia ze słońca;
  • Pasieka i rośliny miododajne;
  • Rolnictwo precyzyjne;
  • Zrównoważona produkcja roślinna i zwierzęca;
  • Ochrona przyrody;
  • Projekty badawcze;
  • Innowacyjne systemy wentylacji rewersowej.

About Author: