Dni Pola w IZ PIB ZD Kołuda Wielka

Dni Pola to święto Plantatorów buraków cukrowych oraz pracowników Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Tegoroczne wydarzenie organizowane było w Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka. W ramach Dnia Pola zaprezentowane zostały poletka doświadczalne z różnymi odmianami buraków cukrowych, a także odbywały się szkolenia, podczas których Plantatorzy wymieniali się doświadczeniami oraz wiedzą na temat uprawy tych roślin. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów, które związane są z agrotechniką uprawy buraka cukrowego. Spotkanie w Kołudzie Wielkiej było doskonałą okazją aby porozmawiać z przedstawicielami i wystawcami firm nasiennych, nawozowych czy producentami maszyn rolniczych.

➡️ To dla nas ogromny zaszczyt przyjąć Plantatorów i wszystkich naszych znamienitych gości w Zakładzie Doświadczalnym, cieszymy się, że możemy być współorganizatorami tego ważnego i jakże potrzebnego spotkania.

➡️ Zakład Doświadczalny gościł Plantatorów zrzeszonych w Cukrowni „Kruszwica” oraz gości: Panią Ewę Kozanecką – Poseł na Sejm RP, Pana Mikołaja Bogdanowicza – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Pana Marka Zagórskiego – Prezes Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A., Pana Tomasza Rega – członka Zarządu KGS S.A., Pana Tomasza Olenderka – członka Zarządu KGS S.A., Pana Tomasza Krzesiński – Starostę mogileńskiego, Pana Andrzeja Brzezińskiego – Burmistrza Janikowa, Pana Jacek Duma – Zastępcę Burmistrza Janikowa, Pana Tadeusza Kasprzaka – Wójta Gminy Inowrocław, Pana Dariusz Ciesielczyk – Wójta Gminy Jeziora Wielkie, Pana Artura Nenczaka – Wójta Gminy Zakrzewo, Pana Bartosza Krajniak – Zastępcę Burmistrza Kruszwicy, Pana Jakuba Howaniec – Zastępcę Dyrektora ds. Infrastruktury Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, Pana Pawła Skonieczka – Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Pana Krzysztofa Nykla – Prezesa Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Pana Romana Molendę – Członka Zarządu Głównego Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Panią Lucynę Modrak – Członka Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Spożywczej S.A., Pana Andrzeja Nowakowskiego – Członka Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. i Prezesa Brzesko-Kujawskiego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Pana Józefa Pawelę – Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Bydgoszczy, Pana Piotra Imańskiego – Wiceprezesa Zarządu Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Bydgoszczy i Prezesa Zarządu Rejonowego w Kruszwicy Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Bydgoszczy, Pana Leszka Derezińskiego – Wiceprezesa Zarządu Rejonowego w Kruszwicy Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Bydgoszczy, Prezesa KOM-ROL Kobylniki Sp. z o.o., Pana Wojciecha Momota –Dyrektora Biura Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Bydgoszczy, Przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w osobach: Pana Jarosław Ciemniewski – Zastępcę Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu i Pani Anny Patyk – Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Inowrocławiu , Panią Małgorzatę Pietrzak-Sikorską – Prezesa Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego w Żydowie, Pana Janusza Zarembę – Prezesa Zarządu Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. oraz członków spółek zależnych od KGS S.A., pracowników KGS S.A. oraz wszystkich, którym bliska jest branża cukrownicza.

About Author: