Agrobiznes TVP1

Agrobiznes TVP1- Najwięcej gęsiny Polska eksportuje do krajów Unii Europejskiej. Od wielu lat głównym odbiorcą tego mięsa są Niemcy. Kolejne rynki to: Hongkong, Francja i Czechy.
W Polsce dominującą rasą gęsi jest Gęś Biała Kołudzka®, która stanowi ponad 95% krajowego pogłowia gęsi i jest efektem pracy Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.