Podpisanie umowy pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu

06 lutego 2024 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu miało miejsce podpisanie umowy pożyczki w ramach Programu Priorytetowego EKO-KLIMAT – Woda, Powietrze, Ziemia. Beneficjentem programu jest Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Kołudzie Wielkiej.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Umowę podpisali Prezes WFOŚiGW w Toruniu – Ireneusz Stachowiak i Dyrektor Zakładu Doświadczalnego Kołuda Wielka – Paweł Drzażdżewski

Projekt #EKOŁUDA i fotowoltaika w ramach Programu Priorytetowego EKO-KLIMAT – Woda, Powietrze, Ziemia to kolejne wsparcie finansowe dla Zakładu Doświadczalny Kołuda Wielka.

About Author: