BARTNIK – Nasz Strażnik Pasieki

🐝🐝🐝Bartnik – Nasz Strażnik Pasieki🐝🐝🐝 – w czasie „Rodzinnych Spotkań z Rzeźbą” organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie została wykonana m.in. ta oto rzeźba, która zdobi naszą pasiekę w Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Dziękujemy panu Ireneuszowi Canibołowi za cudowne dzieło oraz Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Janikowie za możliwość lokalizacji rzeźby w naszej pasiece. 🐝😁🐝

About Author: